CompMath

Национална студентска олимпиада по компютърна математика
"Акад. Стефан Додунеков"

2019

8-10 Ноември 2019

София

ПОСЕТИ САЙТА

8-10 Ноември 2019

София

Осма национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков"
Технически Университет София

2018

26-28 Октомври 2018

Пловдив

ПОСЕТИ САЙТА

26-28 Октомври 2018

Пловдив

Седма национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков"
Пловдивски университет, Факултет по математика и информатика

2017

27-29 Октомври 2017

Варна

ПОСЕТИ САЙТА

27-29 Октомври 2017

Варна

Шеста национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков"
Технически университет - Варна

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 70-ГОДИШНИНАТА НА ИМИ - БАН И 55-ГОДИШНИНАТА НА ТУ - ВАРНА

2016

28-30 Октомври 2016

Велико Търново

ПОСЕТИ САЙТА

28-30 Октомври 2016

Велико Търново

Пета национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков"
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"

Първо национално състезание по компютърна математика за ученици
Природо-математическа гимназия "Васил Друмев"

2015

13-15 Ноември 2015

Бургас

ПОСЕТИ САЙТА

13-15 Ноември 2015

Бургас

Четвърта национална студентска олимпиада по компютърна математика "акад. Стефан Додунеков"
Бургаски Свободен Университет