preloader

CompMath-2018


Седма национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков"

26-28 октомври 2018 г., Пловдивски университет, Факултет по математика и информатика


Welcome = Добре дошли

English

Dear colleagues and students,

We are pleased to inform you that the 7th National Student Olympiad in Computer Mathematics "Academician Stefan Dodunekov" (CompMath-2018) will be hosted by the University of Plovdiv between October 26 and Octorber 28, 2018, in the city of Plovdiv via the Faculty of Mathematics and Informatics.

We kindly invite you to participate in CompMath-2018 with a team from your university. The aim of this contest is to challenge and encourage mathematically gifted university students, to foster networking among students and team leaders, and to create potentials for sharing information among participating universities.

Regulations: A team may consist of up to 6 students and 3 professors/team leaders. All CompMath-2018 participants (students and team leaders) will have to cover their own travel and accommodation. A participation fee of 60 BGN has to be paid for each student and professor/team lead attending the contest.

Make the money transfer to: "СМБ-Габрово" ЕООД, IBAN: BG98UBBS81411010834018, BIC: UBBS BGSF.

This fee does not cover any accommodation.

We hope that your university will be able to attend CompMath-2018.

We look forward to welcoming you and your team in Hotel Complex Kamelia, Pamporovo.

Prof. Stoyan Kapralov, DSc
President of the National CompMath-2018 Committee

Invitation | Regulations

Registration is required for participation

Български

Уважаеми колеги,

от 26 до 28 октомври 2018 г. в хотелски комплекс „Камелия”, Пампорово, ще се проведе Седмата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2018). Домакин на CompMath-2018 е Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, чрез Факултета по математика и информатика.

Каним Ви да участвате в CompMath-2018 г. с екип от Вашия университет. Целта на състезанието е да се предизвикат и насърчат талантливи студенти по математика, създавайки взаимовръзки между тях и ръководителите на екипи, както и споделяне и обмяна на информация между участващите университети.

Регламент: Всеки екип може да включва до 6 студенти и 3 ръководители. Всички участници в CompMath-2018 покриват самостоятелно разходите си за пътуване и настаняване. За всеки участник (студент и преподавател) трябва да бъде внесена такса-правоучастие в размер на 60 лв., която следва да бъде преведена до 16.10.2018 г. на следната банкова сметка: "СМБ-Габрово" ЕООД, IBAN: BG98UBBS81411010834018, BIC: UBBS BGSF.

Тази такса не включва разноските по настаняването.

Надяваме се, че Вашият университет ще бъде в състояние да участва на CompMath-2018.

С нетърпение очакваме да посрещнем Вас и Вашия екип в хотелски комплекс "Камелия", Пампорово.

проф. дмн Стоян Капралов,
Председател на Националния комитет на CompMath-2018

Покана | Регламент

За участие е нужна Регистрация

Accomodation = Настаняване

English

The accommodation of the participants in CompMath-2018 is in Hotel Complex Kamelia where the price for 2 nights with food included is 140 levs.

Student accommodation will consist of two students sharing per room. The team leaders can be accommodated in single rooms on request subject to room availability at the hotel complex.

Hotel Kamelia is the newest pearl in the snow crown of the famous Bulgarian ski resort. Every apartment in the hotel is designed and furnished so you never feel far from home. The hotel offers: a restaurant, tavern and lobby bar; a conference room; a multipurpose outdoor playground, mini football pitch, table tennis, billiards, bicycle rental and gym; an indoor pool with jacuzzi and jet; Finnish sauna, steam bath, relax zone with sun loungers and Jacuzzi.

Hotel Kamelia is perfectly designed to provide maximum comfort to families with children. The apartments have kitchenettes and furniture, dining areas, double beds and pull-out beds.

Български

Настаняването на участниците в CompMath-2018 е в хотелски комплекс „Камелия“ като цената за 2 нощувки с включена храна е 140 лв.

Студентите ще бъдат настанявани по двама в стая. Ръководителите могат да бъдат настанявани самостоятелно по желание и в зависимост от натовареността на хотелския комплекс.

Хотел „Камелия“ е най-новата перла в снежната корона на известния български ски курорт. Всеки апартамент в хотела е проектиран и обзаведен така, че никога да не се чувствате далеч от дома. Хотелът предлага: ресторант, механа и лоби бар; конферентна зала; мултифункционално открито игрище, мини футбол, тенис на маса, билярд, велосипеди под наем и фитнес зала; закрит басейн с джакузи и джет; финландаска сауна, парна баня, релакс зона с шезлонги и джакузи.

Хотел „Камелия“ е перфектно проектиран да предостави максимално удобство на семейства с деца. Хотелските апартаменти разполагат с кухненски кът и обзавеждане, трапезария, спалня и разтегаеми легла.

Registration = Регистрация

English

Registration for participation in CompMath - 2018 is made upon receipt of an email at [email protected] by October 16, 2018. The email should contain the completed application form and the scanned payment order for the transfer of the participation fees, with purpose of the transfer "CompMath2018 and number of participants". The participation fee is 60 levs per participant (contestant, team leader or guest).

You can download the application form here.

The hotel stay fee per participant (contestant, team leader or guest) is 140 levs per full board for the duration of the competition. It is paid at the hotel reception upon receipt of an invoice for the stay.

A separate invoice will be received for the participation fees.

Bus transportation is organized:
- from Plovdiv to Hotel Complex Kamelia, Pamporovo, on October 26, 2018, at 3pm;
- from Hotel Complex Kamelia, Pamporovo, to Plovdiv on October 28, 2018. at 10am.

All participants arriving by public transport in Pamporovo can be taken by organized transportation from the bus station in Pamporovo to Hotel Complex Kamelia.

It is necessary after disembarkation in Pamporovo to call the phone number:

When submitting the registration form, the bank transfer document must be scanned and attached.

Български

Регистрация за участие в CompMath - 2018 се извършва при получаване на имейл на [email protected] до 16.10.2018 г., съдържащ попълнената заявка и сканираното платежно нареждане за превода на таксите правоучастие, в което като основание са посочени „CompMath2018 и брой участници“. Таксата правоучастие е в размер на 60 лв. за един участник (състезател, ръководител или гост).

Бланка за заявката можете да изтеглите от тук.

Таксата за пребиваване в хотелския комплекс за един участник (състезател, ръководител или гост) е в размер на 140 лв. за пълен пансион за времето на състезанието. Тя се плаща на рецепцията на хотела при получаване на фактура за престоя.

Отделна фактура ще получите за таксите правоучастие.

Организиран е транспорт с автобус:
- от гр. Пловдив до хотелски комплекс „Камелия“, Пампорово, от 15:00 часа на 26.10.2018 г.;
- от хотелски комплекс „Камелия“, Пампорово, до гр. Пловдив от 10:00 часа на 28.10.2018 г.

Всички участници, които пристигат с обществен транспорт в Пампорово, могат да бъдат извозени с организиран транспорт от автогара Пампорово до хотелски комплекс „Камелия“.

Необходимо е след слизане спирката на Пампорово да позвъните на телефон:

При изпращане на регистрационната форма трябва да бъде сканиран и приложен документът за извършено плащане по банков път.

Programme = Програма

Problems = Задачи

English

2011

2012 A B C

2013 A B C

2014 A B Ans: A B

2015 A B

2017 A1 A2

Български

2011

2012 A B C

2013 A B C

2014 A B

2015 A B U Отг: A B U Реш: B

2016 A B C Отг: A B Реш: C

2017 A1, A2, B1, B2 и C.
Отг: A1, A2, B1, B2 и C.

CompMath 2018

Условия A и B
Отговори A и B
CompMath-2018

Rating = Класиране

Изтегли официалното класиране по групи A и B

National Committee
Национален комитет

Prof. Stoyan Kapralov
+359 889 738 204
[email protected]

University of Plovdiv, Faculty of Mathematics and Informatics
Пловдивски университет, Факултет по математика и информатика

http://www.fmi-plovdiv.org

зам.декан: доц. Боян Златанов, тел: 0898477827
контакт: д-р Петър Копанов, тел: 0896 055 610
логистика: Стефка Ковачева, тел: 0888 466 063

Map error, Please try again = Грешка в картата, Моля опитайте отново.