preloader

CompMath-2019


Осма национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков"

8-10 Ноември 2019 г.
Технически Университет София


Welcome = Добре дошли

English

Dear colleagues and students,

We are pleased to inform you that the 8th National Student Olympiad in Computer Mathematics "Academician Stefan Dodunekov" (CompMath-2019) will be hosted by the Technical University of Sofia between November 8 and November 10, 2019, in the city of Sofia.

We kindly invite you to participate in CompMath-2019 with a team from your university. The aim of this contest is to challenge and encourage mathematically gifted university students, to foster networking among students and team leaders, and to create potentials for sharing information among participating universities.

Regulations: A team may consist of up to 6 students and 3 professors/team leaders. All CompMath-2019 participants (students and team leaders) will have to cover their own travel and accommodation. A participation fee of 60 BGN has to be paid for each student and professor/team lead attending the contest.

Make the money transfer to: "SMB-Gabrovo" Ltd., IBAN: BG98UBBS81411010834018, BIC: UBBS BGSF.

This fee does not cover any accommodation.

We hope that your university will be able to attend CompMath-2019.

We look forward to welcoming you and your team in Technical University, Sofia.

Prof. Stoyan Kapralov, DSc
President of the National CompMath-2019 Committee

Regulations

Български

Уважаеми колеги,

от 8 до 10 Ноември 2019 г. в Технически Университет София ще се проведе Осмата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2019). Домакин на CompMath-2019 е Технически Университет София.

Каним Ви да участвате в CompMath-2019 г. с екип от Вашия университет. Целта на състезанието е да се предизвикат и насърчат талантливи студенти по математика, създавайки взаимовръзки между тях и ръководителите на екипи, както и споделяне и обмяна на информация между участващите университети.

Регламент: Всеки екип може да включва до 6 студенти и 3 ръководители. Всички участници в CompMath-2019 покриват самостоятелно разходите си за пътуване и настаняване. За всеки участник (студент и преподавател) трябва да бъде внесена такса-правоучастие в размер на 60 лв., която следва да бъде преведена на следната банкова сметка: "СМБ-Габрово" ЕООД, IBAN: BG98UBBS81411010834018, BIC: UBBS BGSF.

Тази такса не включва разноските по настаняването.

Надяваме се, че Вашият университет ще бъде в състояние да участва на CompMath-2019.

С нетърпение очакваме да посрещнем Вас и Вашия екип в Технически университет София.

проф. дмн Стоян Капралов,
Председател на Националния комитет на CompMath-2019

Регламент

Accomodation = Настаняване

НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ НА ТУ - СОФИЯ.
Телефон за връзка: 0888 731 519, ас. Васил Цанов

Programme = Програма

Problems = Задачи

English

2011

2012 A B C

2013 A B C

2014 A B Ans: A B

2015 A B

2017 A1 A2

Български

2011

2012 A B C

2013 A B C

2014 A B

2015 A B U Отг: A B U Реш: B

2016 A B C Отг: A B Реш: C

2017 A1, A2, B1, B2 и C.
Отг: A1, A2, B1, B2 и C.

2018 A B, Отг: A B

CompMath 2019

Български A и B | English A
CompMath-2019

Rating = Класиране

Изтегли официалното класиране по групи A и B

National Committee
Национален комитет

Prof. Stoyan Kapralov
+359 889 738 204
[email protected]

Technical University of Sofia
Техничеески Университет София

https://tu-sofia.bg/