preloader

CompMath-2015
Четвърта национална студентска олимпиада по компютърна математика "акад. Стефан Додунеков".

FOURTH NATIONAL STUDENT OLYMPIAD IN COMPUTER MATHEMATICS "ACADEMICIAN STEFAN DODUNEKOV".

13-15 November 2015
Burgas Free University

Welcome = Добре дошли

English

Dear colleagues and students,

We are pleased to inform you that the 4th National Student Olympiad in Computer Mathematics "Academician Stefan Dodunekov" (CompMath-2015) will be hosted by the Burgas Free University between November, 13th and November, 15th, 2015 in the city of Burgas.

We kindly invite you to participate in CompMath-2015 with a team from your university. The aim of this contest is to challenge and encourage mathematically gifted university students, to foster networking among students and team leaders, and to create opportunities for sharing information among participating universities.

Regulations: A team may consist of up to 10 students and 3 professors/team leaders. All CompMath-2015 participants will have to cover their own travel and accommodation. A participation fee of 30 EUR has to be paid for each student and professor/team lead attending the contest. This fee does not cover any accommodation.

We hope that your university will be able to attend CompMath-2015.

We look forward to welcome you and your team in Burgas.

Prof. Stoyan Kapralov, DSc
President of the National CompMath Committee

Български

Уважаеми колеги и студенти,

Имаме удоволствието да ви информирамe, че Четвъртата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2015) ще се проведе в гр. Бургас с домакин Бургаския свободен университет от 13 до 15 ноември 2015 г.

Каним Ви да участвате в CompMath-2015 г. с екип от Вашия университет. Целта на състезанието е да се предизвикат и насърчът талантливи студенти по математика, създавайки взаимовръзки между тях и ръководителите на екипи, както и споделяне и обмяна на информация между участващите университети.

Регламент: Всеки екип може да включва до 10 студенти и 3 ръководители. Всички участниците в CompMath-2015 покриват самостоятелно собствените си разходи за пътуване и настаняване. Таксата за правоучастие в размер от 30 EUR, следва да бъде платена за всеки ученик и ръководител, участващ в конкурса. Тази такса не включва разноските по настаняването.

Надяваме се, че Вашият университет ще бъде в състояние да присъства CompMath-2015.

С нетърпение очакваме да посрещнем Вас и Вашия екип в Бургас.

проф. дмн Стоян Капралов,
Председател на Националния комитет на CompMath

Information = Информация

English

Regulations

Invitation

Programme

Ranking

Programme = Програма

Press = Преса

CompMath 2015 = Класиране

Problems = Задачи

English

2011

2012 A B C

2013 A B C

2014 A B

Български

2011

2012 A B C

2013 A B C

2014 A B

CompMath 2015 = Условия A B U. Решения A B U.

National Committee

Prof. Stoyan Kapralov
+359 889 738 204
[email protected]

Burgas Free University

62, San Stefano Str.
8001, Burgas, Bulgaria.
+359 56 900 400
[email protected]

Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript