preloader

CompMath-2016


Пета национална студентска олимпиада по компютърна математика "Акад. Стефан Додунеков"
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
Първо национално състезание по компютърна математика за ученици
Природо-математическа гимназия "Васил Друмев"

28-30 октомври 2016

Sponsors = Спонсори

Welcome = Добре дошли

English

Dear colleagues and students,

We are pleased to inform you that the 5th National Student Olympiad in Computer Mathematics “Academician Stefan Dodunekov” (CompMath-2016) will be hosted by the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo University between October 28 and October 30 , 2016 in the city of Veliko Turnovo.

We kindly invite you to participate in CompMath-2016 with a team from your university. The aim of this contest is to challenge and encourage mathematically gifted university students, to foster networking among students and team leaders, and to create potentials for sharing information among participating universities.

Regulations: A team may consist of up to 10 students and 3 professors/team leaders. All CompMath-2016 participants will have to cover their own travel and accommodation. A participation fee of 30 EUR has to be paid for each student and professor/team lead attending the contest. This fee does not cover any accommodation.

We hope that your university will be able to attend CompMath-2016.

We look forward to welcome you and your team in Veliko Turnovo.

Prof. Stoyan Kapralov, DSc
President of the National CompMath-2016 Committee

Български

Уважаеми колеги и студенти,

Имаме удоволствието да ви информирамe, че Петата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2016) ще се проведе в гр. В. Търново с домакин Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" от 28 до 30 октомври 2016 г.

Каним Ви да участвате в CompMath-2016 г. с екип от Вашия университет. Целта на състезанието е да се предизвикат и насърчат талантливи студенти по математика, създавайки взаимовръзки между тях и ръководителите на екипи, както и споделяне и обмяна на информация между участващите университети.

Регламент: Всеки екип може да включва до 10 студенти и 3 ръководители. Всички участници в CompMath-2016 покриват самостоятелно разходите си за пътуване и настаняване. Такса правоучастие в размер на 60 лв., следва да бъде платена за всеки студент и ръководител, участващи в състезанието. Тази такса не включва разноските по настаняването.

Надяваме се, че Вашият университет ще бъде в състояние да участва на CompMath-2016.

С нетърпение очакваме да посрещнем Вас и Вашия екип във Велико Търново.

проф. дмн Стоян Капралов,
Председател на Националния комитет на CompMath-2016

Information = Информация

English

University students

Invitation

Regulations

National Committee

Organising Committee

High-school students

Invitation

Regulations

Sample topic

Sample topic solution

National Committee

Programme = Програма

Accomodation = Настаняване

За повече информация за настанявне вижте приложения документ.

Problems = Задачи

English

2011

2012 A B C

2013 A B C

2014 A B Ans: A B

2015 A B

Български

2011

2012 A B C

2013 A B C

2014 A B

2015 A B U Отг: A B U Реш: B

2016 A B C Отг: A B Реш: C

CompMath-2016

Rating = Класиране

Студенти Задачи A и B. Отговори A и B. Класиране A и B

National Committee
Национален комитет

Prof. Stoyan Kapralov
+359 889 738 204
[email protected]

CompMath 2016
[email protected]
[email protected]

Veliko Tarnovo University "St.St. Kiril and Metodi"
Великотърновски Университет "Св.св. Кирил и Методий"

http://www.uni-vt.bg

Prof. Valentin Bakoev
[email protected]

Mathematics High School "Vasil Drumev" Veliko Tarnovo
Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" Велико Търново

http://www.pmgvt.org/

Map error, Please try again = Грешка в картата, Моля опитайте отново.